تازه ترین

مطالب کارسوق صدا، دوربین، سمپاد

تازه ترین خبرها، اطلاعیه ها و شیوه نامه های
کارسوق صدا، دوربین، سمپاد را مشاهده فرمایید:
تمدید زمان ارسال کلیپ تدریس
برای اطلاع از زمان ارسال کلیپ تدریس این متن را مشاهده بفرمائید.
شرایط ارائه کلیپ تدریس مرحله دوم کارسوق صدا، دوربین، سمپاد
برای مشاهده شرایط ارائه کلیپ تدریس در مرحله دوم کارسوق صدا، دوربین، سمپاد این متن را مشاهده بفرمایید.
نتایج آزمون مرحله اول کارسوق صدا، دوربین،سمپاد
برای مشاهده اسامی برگزیدگان مرحله اول کارسوق صدا، دوربین،سمپاد این متن را مشاهده بفرمایید.
زمان برگزاری آزمون مرحله اول
برای اطلاع از زمان برگزاری آزمون مرحله اول این متن را مشاهده بفرمائید.
تغییر زمان برگزاری آزمون مرحله اول
برای اطلاع از زمان آزمون مرحله اول کارسوق صدا، دوربین، سمپاد این متن را مشاهده بفرمائید.
آزمون چهارگزینه ای مرحله اول
برای اطلاع از شرایط و زمان برگزاری آزمون چهار گزینه ای مرحله اول، این متن را مشاهده بفرمائید.
آزمون مرحله اول(سرکار خانم دکتر نوراللهی)
برای اطلاع از موضوع و شرایط آزمون سرکارخانم دکتر نوراللهی، این متن را مشاهده بفرمائید.
زمانبندی کارگاه آموزشی آنلاین 23 آذر ماه
برای مشاهده زمانبندی کارگاه آموزشی آنلاین روز چهارشنبه مورخ 23 آذر ماه ، این متن را مشاهده بفرمایید.
زمانبندی کارگاه آموزشی آنلاین 22 آذر ماه
برای اطلاع از زمانبندی کارگاه آموزشی آنلاین ۲۲ آذرماه این متن را مشاهده بفرمایید.
جدول زمانبندی کارگاه آموزشی آنلاین 21 آذر ماه
برای مشاهده جدول زمانبندی کارگاه آموزشی آنلاین 21 آذر ماه این متن را مشاهده بفرمایید.
لینک گروه در پیام رسان بله برای ارسال تکالیف
برای دریافت لینک گروه در پیام رسان بله ، این متن را مشاهده بفرمایید.
لینک ورود به کارگاه آموزشی آنلاین
برای ورود به کارگاه آموزشی آنلاین روز یکشنبه مورخ 1401/9/20 بر روی لینکی که در این متن مشاهده می فرمایید، کلیک نمایید.
بالا